Idépodden

Idépodden är en poddserie som producerats av Arenaakademin. Serien består av essäer som belyser en fråga eller ett dilemma kopplat till ett av de tre övergripande teman - arbetsmarknad, välfärd och demokrati samt ekonomisk politik - som Arenaakademins utbildning fokusera på. Varje avsnitt är skrivet och inläst av Arenaakademins deltagare som gått utbildningen 2021 och 2022.