Kontakt

Har du frågor eller idéer som rör Arenaakademin? Kontakta gärna en av våra två rektorer.

Amanda Sonesson

amanda.sonesson@arenagruppen.se

073-654 13 05

Jehna Al-Moushahidi

jehna.almoushahihi@areangruppen.se