AKTUELLT

Sverige behöver fler unga och progressiva röster

“Arenaakademin har potential att bli exakt det som jag saknade som student: En utbildning fristående från partipolitiken – men driven av tydliga värderingar – där man kan debattera, fördjupa sig, ifrågasätta och bli ifrågasatt”

- Andreas Utbult, tidigare talskrivare åt Stefan Löfven

En bred progressiv rörelse behöver vassa tankekrigare

“Jag ser Arenaakademin som en vältänkt plattform att få fram sådana opinionsbildare – partipolitiskt obunden men tydligt politisk, icke-elitistisk men med en strävan efter skärpa och briljans.”

- Ali Esbati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet