AKTUELLT

Tema välfärd och demokrati
Tema arbetsmarknad
Tema ekonomisk politik
Studieresa, mer info kommer

Sverige behöver fler unga och progressiva röster

“Arenaakademin har potential att bli exakt det som jag saknade som student: En utbildning fristående från partipolitiken – men driven av tydliga värderingar – där man kan debattera, fördjupa sig, ifrågasätta och bli ifrågasatt”

- Andreas Utbult, tidigare talskrivare åt Stefan Löfven

En bred progressiv rörelse behöver vassa tankekrigare

“Jag ser Arenaakademin som en vältänkt plattform att få fram sådana opinionsbildare – partipolitiskt obunden men tydligt politisk, icke-elitistisk men med en strävan efter skärpa och briljans.”

- Ali Esbati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet