Om Arenaakademin

Arenaakademin är en politisk spetsutbildning för framtida opinionsbildare med inriktning på ekonomisk politik, arbetsmarknad och välfärdsfrågor. Programmet riktar sig till personer i 20–30-årsåldern från hela landet. Grundkravet för att delta i Arenaakademin är att du ställer upp på Arenagruppens progressiva värderingar om demokrati, jämlikhet och social rättvisa.

Talanger från alla delar av samhället

Du behöver inte vara aktiv i något politiskt ungdoms-, student- eller fackförbund för att söka till Arenaakademin. Vi är övertygade om att det finns massvis av talanger som av olika skäl inte har engagerat sig i partipolitiken, utan kanske snarare verkar i kulturvärlden, i näringslivet eller i andra delar av civilsamhället.

Sakpolitik och diskussion

Till skillnad från andra utbildningsprogram i opinionsbildning fokuserar Arenaakademin på politiska sakfrågor snarare än praktiska verktyg för opinionsbildning. De som föreläser för Arenaakademin är några av Sveriges främsta experter och inspiratörer inom forskning, politik, kultur och näringsliv. Det kan röra sig om allt från ministrar och forskare till artister, granskande journalister och fackligt förtroendevalda.

Tre helger och en utlandsresa

Arenaakademin ses under tre helgträffar i Stockholm och avslutas med en utlandsresa då vi träffar och inspireras av aktörer utomlands. Upplägget för träffarna är interaktivt och därför en blandning av föreläsningar, diskussioner och samtal.

Den första helgträffen sker under hösten och utbildningen avslutas efter årsskiftet. Utöver nya erfarenheter och idépolitiska spetskunskaper får du ett brett nätverk av likasinnade och blir en del av Arenas alumninätverk. I Arenaakademin ingår även ett projektarbete som du som deltagare förväntas genomföra under programmets gång.

Arenaakademin finansieras av tankesmedjan Arena Idé och är helt kostnadsfritt för dig som deltagare. Observera att en förutsättning för att du ska bli antagen till Arenaakademin är att du kan delta under samtliga träffar.