Om Arenaakademin

Arenaakademin är en politisk utbildning för framtida opinionsbildare med inriktning på ekonomisk politik, arbetsmarknad och välfärdsfrågor. Programmet riktar sig till progressiva personer i 20–30-årsåldern från hela landet. Grundkravet för att delta i Arenaakademin är att du delar Arenagruppens värderingar om demokrati, jämlikhet och social rättvisa.

Progressiva talanger från alla delar av samhället

Du behöver inte vara aktiv i något partipolitiskt ungdoms-, student- eller fackförbund för att söka till Arenaakademin. Vi är övertygade om att det finns massvis av talanger som av olika skäl inte har engagerat sig i partipolitiken, utan kanske snarare verkar i kulturlivet, miljörörelsen, civilsamhället på andra sätt eller i näringslivet. 

Gemenskap, bildning och idéutveckling 

Arenaakademin är  en politisk utbildning för att fler ska få både verktygen och tryggheten att vara en del av den politiska debatten. Det handlar om bildning, gemenskap och idéutveckling. Deltagarna får fördjupad kunskap inom politiska sakfrågor, ett nätverk för stöd och verktyg för att själva bidra till idéutveckling. De som föreläser för Arenaakademin är några av Sveriges främsta experter och inspiratörer inom forskning, politik, kultur och näringsliv. Det kan röra sig om allt från ledare inom politiken och forskare till fackligt förtroendevalda, granskande journalister och artister. 

Tre helger och en utlandsresa

Arenaakademin ses under tre helgträffar i Stockholm och avslutas med en utlandsresa då vi får möta och inspireras av aktörer utomlands. Upplägget för träffarna är interaktivt och innehåller en blandning av föreläsningar, diskussioner, kulturinslag och samtal. Deltagarna kommer även att få material för ytterligare fördjupning. 

Den första helgträffen sker under hösten och utbildningen avslutas efter utlandsresan i december. Utöver nya erfarenheter och idépolitiska spetskunskaper får du ett brett nätverk av progressiva och blir en del av Arenaakademins alumninätverk. 

Arenaakademin finansieras av tankesmedjan Arena Idé och är helt kostnadsfri för dig som deltagare. Observera att en förutsättning för att du ska bli antagen till Arenaakademin är att du kan delta under samtliga träffar.