Idépodden

Fackförbundens roll i att främja tillgången till rättvisa

Som yrkesverksam jurist som länge arbetat för medborgarnas rättigheter att göra sin rätt gällande, ser jag hur Sverige inte lever upp till kraven om att bistå oss med en rimlig tillgång till rättvisa. Detta gäller i synnerhet för möjligheten att kräva sin rätt när man blivit utsatt för diskriminering av sin arbetsgivare. Jag har under […]

Allt vi kan göra har vi råd med – att “spara i ladorna” är oansvarigt

I Storbritannien fick Boris Johnsons efterträdare Liz Truss bara 44 dagar på posten som brittisk premiärminister. Kortfattat orsakades hennes avgång av att den budget som hennes regering lade fram var tänkt att finansieras genom ökad upplåning, och att den bedömdes vara inflationsdrivande.  Under veckorna innan hade brittiska centralbanken, Bank of England, sålt av statsobligationer vilket […]

Heltidsarbete i jämställdhetens namn

2016 inledde arbetsgivarorganisationen SKR och fackförbundet Kommunal ett utvecklingsprojekt med namnet Heltidsresan. Projektets mål är att göra heltidsarbete till norm i välfärdens kvinnodominerade verksamheter (det vill säga stora delar av skolan, vården och omsorgen). Satsningen syftar bland annat till att dämpa välfärdssektorns stora rekryteringsbehov, genom att befintlig personal arbetar fler timmar.  Men satsningen syftar också […]

Att föda barn på Dödens väg

Oset från pannkakorna som ligger i stekpannan sprids i luften och fyller köket med rödrutiga gardiner. I bakgrunden hörs buller och en och annan “NU ÄR DU DÖD” från pojkarna som spelar playstation i soffan. Oj, oj, hur ska det gå för dig lille vän när du kommer ut, tänker jag medan jag lägger handen […]

Den paradoxala arbetsmarknadspolitiken

I vårt arbetscentrerade samhälle, där de som står utanför arbetsmarknaden behandlas allt mer brutalt,  är det pardoxalt att politikerna förespråkar en restriktiv penningpolitik som får till följd att arbetslösheten ökar. Petter Gunnäs frågar sig hur vi ska ta oss ur denna situation, och vad som är en mer eller mindre önskvärd lösning på vår tids […]

De sjunkande förväntningarnas uppgivenhet

En trasig torktumlare i ett hyreshus blir starten på en rörelse mot det som Joel Nordström kallar för “de sjunkande förväntningarnas uppgivenhet”. Våra demokratiska institutioner, partier och folkrörelser har problem. Sjunkande medlemsantal och bristande engagemang i politik och civilsamhället, till stor del bland unga, har länge varit ett faktum. Samtidigt, enligt vissa som en konsekvens […]

Tillbaka till folkhemmet med hjälp av vårdrobotar

Delar av hälso- och sjukvården har sålts ut till privata företag. Samtidigt har man lämnat förorterna tillsammans med lands- och glesbygden som om vore de ett sjunkande skepp. Elin Bäckström menar att i väntan på de omfattande omstruktureringar av sjukvården som krävs för att vården i Sverige ska bli mer jämlik, bör politikerna satsa på […]

Facken och de anställda måste involveras för en lyckad klimatomställning

Fackens bidrag till en rättvis klimatomställning är en viktig fråga. Jonathan Herlitz berättar om två fackliga kamper, en i Tyskland och en i Sverige, som visar på vikten av att företag lyssnar på och samarbetar med fackföreningsrörelsen. Utan facken är risken stor att klimatomställningen leder till ökade klyftor och en mer ojämställd värld. Efter en […]

Fattigdom – Sveriges tråkigaste extremsport

Det krävs varken komplicerad fysik eller långa uträkningar för att förstå att dina livsår – åren du får vara vid liv – korrelerar med klasstillhörighet. Arbetarklassens kvinnor dör allt tidigare medan överklassen blir allt äldre. Det måste det bli ändring på. För vissa har inte tid att vänta, det menar dagens essäist Ana Ekelund. I […]

Ekonomisk demokrati på arbetsplatsen är framtiden

Transformativt ledarskap, ett begrepp och en teori som bygger på att arbetsplatsen ska bestå av mer eller mindre jämlika team som tillsammans driver arbetet framåt. Men om arbetare uppmuntras att ta egna initiativ och driva utvecklingen framåt för att öka företagens tillväxt, varför ska de då inte också få ta del av företagens tillgångar? Adam […]