Tillbaka till folkhemmet med hjälp av vårdrobotar

Delar av hälso- och sjukvården har sålts ut till privata företag. Samtidigt har man lämnat förorterna tillsammans med lands- och glesbygden som om vore de ett sjunkande skepp. Elin Bäckström menar att i väntan på de omfattande omstruktureringar av sjukvården som krävs för att vården i Sverige ska bli mer jämlik, bör politikerna satsa på […]