Tillbaka till folkhemmet med hjälp av vårdrobotar

Delar av hälso- och sjukvården har sålts ut till privata företag. Samtidigt har man lämnat förorterna tillsammans med lands- och glesbygden som om vore de ett sjunkande skepp. Elin Bäckström menar att i väntan på de omfattande omstruktureringar av sjukvården som krävs för att vården i Sverige ska bli mer jämlik, bör politikerna satsa på […]

Krya på dig, svenska vårdsystemet!

År 2008 insjuknade det svenska sjukvårdssystemet till följd av en rad marknadsliberala ingrepp. Tretton år senare kan de problem som den svenska vården dras med liknas vid en kronisk sjukdom. Hur hamnade vi här? Ebba Thorell skriver om orsak och verkan – och om att det finns tecken på att det svenska vårdsystemet går en […]