Behåll dina rosor: om arbetarrörelsens kulturrevansch

Marcus Svanfeldt Obligado springer på en diktsamling som får honom att förundras över konsten, och över kulturens plats i politiken. Kan kultur bli mer tillgänglig och demokratisk om man köper in konst till kontor eller inrättar arbetsplatsbiblitotek i fikarummen? Är tiden mogen för en arbetarrörelsens kulturrevansch?  Behåll dina rosor, duka av bordet istället, skriver Märta […]