Småspararsamhället

De senaste decennierna har en nykomling gjort entré i svensk politik. Jämte pensionärerna, sjuksköterskorna, de ensamstående mammorna och de alltmer sällan omtalade ”arbetarna,” har nu även ”småspararna” etablerat sig som en självklar referenspunkt i det politiska samtalet. Småspararen kan man lita på! Det hör man på namnet. Sina tämligen små medel till trots lyckas han […]