Heltidsarbete i jämställdhetens namn

2016 inledde arbetsgivarorganisationen SKR och fackförbundet Kommunal ett utvecklingsprojekt med namnet Heltidsresan. Projektets mål är att göra heltidsarbete till norm i välfärdens kvinnodominerade verksamheter (det vill säga stora delar av skolan, vården och omsorgen). Satsningen syftar bland annat till att dämpa välfärdssektorns stora rekryteringsbehov, genom att befintlig personal arbetar fler timmar.  Men satsningen syftar också […]